Termeni si conditii

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE GDPR

Mentionam faptul că, în cadrul Clubului Sportiv EXTREMBODY au fost implementate demersurile necesare în scopul implementării noilor dispoziții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate descrie modul în care Clubul Sportiv EXTREMBODY va colecta, utiliza, împărtăși și procesa informații personale sub rezerva obtinerii consimtamantului dumneavoastra.

Consideram ca protectia datelor tale este un drept fundamental al tau si ne angajam sa ne dedicam toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele tale in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”).

Clubul Sportiv EXTREMBODY prelucrează date cu caracter personal fiind obligată să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Clubul Sportiv EXTREMBODY precizeaza ca a desemnat persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO) in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Uniunii Europene.

Rezumat scurt:

In momentul in care dumneavoastra vizitati acest site, când ne contactati sau când apelati la serviciile noastre, ne încredințați informațiile cu caracter personal, asadar va mulțumim că vizitati site-ul nostru si apelati la serviciile pe care vi le oferim.

Din acest considerent scopul acestei Politici de confidențialitate este acela de a vă aduce la cunoștință ce fel date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu aceste date.

În conformitate cu dispozițiile legale, Clubul Sportiv EXTREMBODY tratează cu seriozitate confidențialitatea și nu vinde niciodată informatiile dumneavoastra sau adrese de e-mail, numar telefon, etc.

Informațiile nu vor fi oferite unor terțe persoane fără a va informa în prealabil.

Scopul pentru care este reglementata o astfel de Politica de confidențialitate este acela de a vă aduce la cunoștință toate informațiile de care dumneavoastră aveți nevoie să luați la cunoștință înainte de a furniza datele cu caracter personal ce vă aparțin.

Va rugam frumos sa le cititi cu atenție.

Prin navigarea pe site-ul www.extrembody.ro sau prin contactarea noastră prin formular declarați că ați fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politică de confidențialitate”.

DEFINIȚII

Site-ul www.extrembody.ro este proprietatea Clubului Sportiv EXTREMBODY cu sediul in Sos . Iancului nr. 130 avand codul identificare fiscala: 31054752.

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Termenul „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislației în vigoare, dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului reprezentați o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Pe parcursul desfășurării activității Clubul Sportiv EXTREMBODY își poate schimba Politică de confidențialitate. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

TIPURILE DE INFORMAȚII PE CARE CLUBUL SPORTIV EXTREMBODY LE PRELUCREAZĂ

 1. a) Informațiile furnizare de către dumneavoastră în baza unui consimțământ

În momentul în care când ne contactați prin telefon sau e-mail, ori ne comunicați prin orice altă modalitate, în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații pot include numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numar telefon.

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date atat pe support informatic cat si pe support hartie.

 1. b) Informații colectate în mod automat

Atunci când utilizați site-ul nostru chiar și în scop informativ, este posibil să vă colectăm informații despre vizita pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul.

Aceste informații pot fi utilizate prin folosirea cookie-urilor ori a altor tehnologii de similare.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În ceea ce priveste temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor site-ului transparență și informare.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul.

Odată cu accesarea site-ului, consimțământul este exprimat în mod valabil asupra prelucrării.

SCOPURI DETERMINATE PENTRU COLECTAREA DATELOR

În vederea formularii unor raspunsuri pentru întrebările adresate de către persoanele ce viziteaza site-ul Clubului Sportiv EXTREMBODY;

Pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite.

DURATA STOCĂRII DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi stocate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor determinate, dar nu mai mult de 3 luni de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu societatea.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Dreptul de retragere a consimțământului ;

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, Persoana vizata isi poate retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unei notificati la adresa de contact a operatorului.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, Persoana vizata isi poate retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unei notificati la adresa de contact a operatorului.

Dreptul de acces ( Art. 13 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, avand si dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare ( Art. 16 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a obtine, fără întârziere, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Avand in vedere scopurile în care au fost prelucrate aceste date, Persoana vizata are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la stergere ( Art. 17 Regulament )

In ipoteza in care :

 1. Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor stabilite.
 2. S-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare.
 3. Opunerea de catre Persoana vizata a prelucrării datelor.
 4. Prelucrarea ilegala a datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării ( Art. 18 Regulament)

In urmatoarele situatii :

 1. Persoana vizata contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar Persoana vizata se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 3. Clubul Sportiv EXTREMBODY nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Persoana vizata i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 4. Persoana vizata s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor ( Art. 20 Regulament)

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care :

 1. a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
 2. b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Când colectăm informații?

Colectăm informații de la dumneavoastră atunci când vizitati site-ul nostru pentru incheieirea unui abonament sau pentru organziarea unui eveniment/concurs, plasați o intrebare la telefon sau trimiteti un e mail.

Cum folosim aceste informații?

Informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră s-ar putea utiliza în următoarele moduri:

 • Pentru a ne permite să livram tipul de oferte, de conținut și de servicii în care este dumneavostra sunteti cel mai interesat.
 • Pentru a îmbunătăți site-ul nostru, în scopul de a vă servi mai bine.
 • Pentru a ne permite sa optimizăm serviciul, pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră de servicii.
 • Pentru a administra un concurs, o promovare sau alte funcții de pe site.
 • Pentru a procesa rapid informatiile.
 • Pentru a trimite email-uri periodice cu privire la oferta noastra de servicii.

Cum putem proteja informațiile vizitator?

Site-ul nostru este protejat în mod regulat pentru probleme de securitate și vulnerabilități cunoscute în scopul de a face vizitarea site-ului nostru cât mai sigura posibil.

Dezvăluire catre terti

Noi nu vindem, nu comercializam, si nici nu transferam in alt mod informatii personale identificabile ale utilizatorilor. Aceasta nu include parteneri de găzduire ai site-ului și a altor părți care ne ajuta în funcționarea site-ului nostru, sau care deservesc utilizatorii noștri, atât timp cât aceste părți sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații. S-ar putea elibera informații atunci cand aceasta este necesara pentru a se conforma cu legea, aplicarea politicilor site-ului nostru, sau pentru a proteja drepturile si siguranta noastră sau a altora.

Link-uri terțe părți

Ocazional, la discreția noastră, am putea include sau oferi produse sau servicii de la terți pe site-ul nostru. Aceste site-uri terțe părți au politici separate și independente de confidențialitate. Prin urmare, nu avem nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul și activitățile acestor site-uri. Cu toate acestea, noi căutăm sa protejam integritatea site-ului nostru și consideram binevenit orice feedback despre aceste site-uri.

Când ne contactați

Dacă există orice întrebări referitoare la această politică de confidențialitate ne puteți contacta folosind datele de mai jos.

Adresa:

Phone:

Email:

Despre cookie- uri

În general, cookie-urile reprezintă o cantitate mică de date ce este transmisă între un expeditor și un destinatar. Un cookie este creat și interpretat de către expeditor, în timp ce destinatarul doar îl păstrează și îl trimite înapoi dacă expeditorul o cere.

Atunci când navigați pe internet, expeditorul este serverul care găzduiește un sit web și destinatarul este navigatorul de internet al utilizatorului care vizitează acel sit. Scopul lor este de a identifica utilizatorul, de a verifica activitatea lui din trecut pe acel sit și de a oferi conținut specific bazându-se pe aceste date.

Când un utilizator vizitează un site pentru prima dată, serverul stochează un anumit cookie în navigatorul de internet al acestuia. La toate vizitele succesive acestei prime vizite, serverul își va cere cookie-ul pentru a-l citi și a încărca o anumită configurație a sitului web care să fie cea mai potrivită pentru acel

Folosim cookie-uri pentru analiză, performanță, securitate, reclame și social media.

Concluzie

Cookie-urile sunt utilizate pe scară largă pe internet deoarece ele permit siturilor web să fie mai puternice, oferind conținut dinamic și util pentru fiecare utilizator. În anumite cazuri siturile web nu pot funcționa fără a utiliza cookie-uri. De asemenea, ele permit siturilor web să adune date despre utilizatorii lor și despre paginile pe care le vizitează. Ca orice altă tehnologie însă, ele pot fi utilizate și în scopuri mai puțin etice. De aceea este bine ca toți cei care navighează pe internet să știe cum funcționează și cum pot fi utilizate

Team eXtrembody te așteaptă la sport

CONTACT